ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1

ใช้ในกรณีขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้ (ตท.1)

     1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

     2. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514

     3. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

กรณีผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมายอื่น ดังนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 พระราชญัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ใช้เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้

     1. แบบคำขอ ตท. 1 และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 5x6 ซ.ม. (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

     2. หนังสือเดินทางฉบับจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า 1 ชุด และ ได้รับการตรวจลงตราตามที่กฎหมายอื่นๆ กำหนด

     3. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)

     4. หนังสือที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานตามกฎหมายอื่น

           -  หนังสือจากสำนักงาน B.O.I หนังสือจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนังสือจากกรมทรัพยากรธรณี

     5. แบบแจ้งเข้าทำงาน (ตท. 10) พร้อมหนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อม  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

โดยยื่นแบบหรือติดต่อได้ที่ :
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
319 อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น 18
ถนน พญาไท แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2209-1100 ต่อ 1401-17
และสำนักงานจัดหางาน จังหวัดที่บริษัทตั้งอยู่

 


ประเภท :
ชื่อ :  *
นามสกุล :
ที่อยู่ :  *
ประเทศ :
จังหวัด :
โทรศัพท์ :  *
แฟกซ์ :
โทรศัพท์มือถือ :  *
อีเมล์ :ใบอนุญาตทำงาน (Thai workpermit)

คำแนะนำการขอใบอนุญาตทำงาน
ต่อใบอนุญาตทำงาน ตท.5
ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.1
ขอใบอนุญาตทำงาน ตท.3Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com