ReadyPlanet.com
dot dot
bulletWORK PERMIT
bulletThai visa (ชาวต่างชาติ)
bulletการขอถิ่นที่อยู่
bulletคำถาม-ตอบคำถาม
bulletอัตราค่าบริการ
dot
สมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletdownload form visa&workpermit
bulletสถานทูตไทยในต่างประเทศ


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ต่อวีซ่า
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการ รับทำวีซ่าไทย วีซ่าต่างประเทศ เปลี่ยนประเภทวีซ่า ขอใบสำคุญถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ(workpermit)ติดต่อเรา สายด่วน 081-5951466 

 

WORK PERMIT & VISA

                                          ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาตทำงาน                 
         ฮาริสเซอร์วิส(Haris Service) ให้บริการขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว (Work Permit),ต่อใบอนุญาตทำงานพร้อมบริการดูแลทุกประเภท, ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างด้าวพร้อมดูแลให้ตลอดปี,ต่อ Visa ประเภทอื่น ๆ และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการโดยตรง พร้อมบริการดูแลทุกประเภท, ต่อวีซ่า (Visa) ให้ชาวต่างด้าวพร้อมดูแลให้ตลอดปี, ต่อ Visa ประเภทอื่น ๆ และเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา โดยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการโดยตรงขอวีซ่าธุรกิจ ขออยู่ในเมืองไทย สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย วีซ่า (Visa) งานบริการ

 

บริการรับทำ THAI VISA (สำหรับชาวต่างชาติ)

วีซ่าทำงาน

 
1. ต่อ Non-Immigrant Visa “B” พร้อมดูแลให้ตลอดปี
2. ต่อ Non-Immigrant Visa “O”
3. ต่อวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย (Retirement Visa)
4. ต่อ Investment Visa
5. เปลี่ยนวีซ่าจาก Tourist Visa หรือ Transit Visa หรือ Visa แบบ ผ.30 เป็น Non-Immigrant Visa “B”
6. เปลี่ยนวีซ่าจาก Tourist Visa หรือ Transit Visa หรือ Visa แบบ ผ.30 เป็น Non-Immigrant Visa “O”

ทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
-Single Re-Entry Permit
-Multiple Re-Entry Permit
รายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรทุก ๆ 90 วัน พร้อมดูแลตลอดปี

       วีซ่า ประเภทธุรกิจ (Non-Immigrant Visa “B”) วีซ่าประเภทธุรกิจ เป็นวีซ่าที่ใช้ประกอบในการยื่นขอใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ปละสามารถยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยได้หนึ่งปีหากคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือวีซ่าผู้เดินทางผ่าน (Transit Visa) ซึ่งวีซ่าทั้งสองประเภทนี้ไม่สามารถนำไปขอใบอนุญาตการทำงานได้ 

  

Work Permit ใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ   

 

ขอใบอนุญาตทำงาน             

เราบริการขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ  

 

   •   ขอใบอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว
   •   ต่อใบอนุญาตอายุทำงานครบปี
   •   เปลี่ยนแปลง/แก้ไขใบอนุญาตทำงาน 
   •   แจ้งออก/คืนเล่มใบอนุญาตทำงาน 


   เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว เพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วจึงจะสามารถทำงานได้ ในกรณีของคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส B-A ซึ่งพำนักได้ 1 ปี ให้แก่คนต่างด้าวนั้นต่อไป   

                                                                                                                               

บริการรับทำ VISA (สำหรับคนสัญชาติไทยต้องการเดินทางไปต่างประเทศ) 

   รับทำวีซ่า                                        

            บริการให้คำปรึกษาและรับทำ วีซ่านักเรียน วีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่ากับสถานทูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทาง แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานทูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร เสียเวลาในการทำงาน เดินทางมาติดต่อสถานทูตลำบาก เพื่อให้การติดต่อกับสถานทูตง่ายขึ้น สะดวก ประหยัดเวลา ทางเราบริการจัดเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านทำวีซ่านักเรียนและวีซ่าท่องเที่ยวโดยเฉพาะ เราดูแลและให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอน
บริการของเรา: 
           • ให้คำปรึกษาด้านการขอวีซ่า
           • จัดเตรียมแบบฟอร์มและคีย์ข้อมูลวีซ่า
           • จัดเตรียมค่าธรรมเนียมวีซ่า
           • ตรวจเช็คเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
           • จองสัมภาษณ์วีซ่า
           • ยื่นวีซ่า
           • Schengen Visa

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอช.ซี.คอนซัลติ้ง(ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 201 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว เขต :  พลับพลา แขวง : วังทองหลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10310
เบอร์โทร :  02-9340187      มือถือ :  081-5951466
อีเมล : info@deeapartment.com
เว็บไซต์ : www.deeapartment.com